แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 150W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 150W