แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 250W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 250W