แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 300W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 300W