แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 20 W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 20W