แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 40W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 40W