แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 80W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 80W