แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 120W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono-Crystalline ขนาด 120W