โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5.0LPM 12VDC 5A

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5.0LPM 12VDC 5A