โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5.5LPM 12VDC 6A 100PSI

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5.5LPM 12VDC 6A 100PSI