โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 24VDC 5.6A 40PSI

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 24VDC 5.6A 40PSI