โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 12VDC 9.2A 40PSI

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 17LPM 12VDC 9.2A 40PSI