โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5LPM 12VDC 4.5A 80PSI

โซล่าปั๊ม ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm) ขนาด 5LPM 12VDC 4.5A 80PSI