โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 24V 400W 0.18kW

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 24V 400W 0.18kW