โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 48V 750W 0.20kW

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 48V 750W 0.20kW