โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 48V 750W 0.55kW

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 15A 48V 750W 0.55kW