โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 220V 2HP 1.5kW, 1 Phase

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 220V 2HP 1.5kW, 1 Phase