โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 2m3/h 30M 24VDC 400W

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 2m3/h 30M 24VDC 400W