โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 380V 2HP 1.5kW, 3 Phase

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 380V 2HP 1.5kW, 3 Phase