โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 4SPSC5.0/128-D72/1200 72V IP68

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 4SPSC5.0/128-D72/1200 72V IP68