โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 6LPM 4A 24VDC

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 6LPM 4A 24VDC