โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 75SPS1.0/30/D24/350

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible ขนาด 75SPS1.0/30/D24/350