โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.3/50-D24/140

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.3/50-D24/140