โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.8/100-D24/270

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.8/100-D24/270