โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.8/80-D24/210

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS1.8/80-D24/210