โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS2.3/120-D48/1000

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น 3SPS2.3/120-D48/1000