โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น STC-3SPS2.3/80-D48/1000

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น STC-3SPS2.3/80-D48/1000