โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น STC-3SPS2.3/D48/750

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ชนิด Submersible รุ่น STC-3SPS2.3/D48/750