โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 10m3/h 48V 2inch 30m

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 10m3/h 48V 2inch 30m