โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 2.3m3/h 750W 48V 0.75inch 140m

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 2.3m3/h 750W 48V 0.75inch 140m