โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 3.6m3/h 750W 48V 0.75inch 80m

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 3.6m3/h 750W 48V 0.75inch 80m