โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 4.2m3/h 72V 1inch 120m

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด 4.2m3/h 72V 1inch 120m