โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.8m3/h 210W 24V 0.75inch 80m (R)

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.8m3/h 210W 24V 0.75inch 80m (R)