โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.8m3/h 270W 36V 0.75inch 100m (R)

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.8m3/h 270W 36V 0.75inch 100m (R)