โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.3m3/h 140W 24V 0.75inch 50m (R)

โซล่าปั๊ม (Solar Pump) ยี่ห้อ Submersible ขนาด1.3m3/h 140W 24V 0.75inch 50m (R)