ผลงานการติดตั้งของทีมช่างซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์

โทร. 092-248-2637/ 065-523-7047/ 061-545-5353

งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี

งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี
งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี
งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี
งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี
งานติดตั้งออนกริด 10K พัทยา จ.ชลบุรี

ติดตั้งระบบออนกริด 5Kw ที่ จ.กาญจนบุรี

การติดตั้งระบบกังหันน้ำโซล่าเซลล์ประหยัดพลังงาน โดยทีมช่างซันเนอร์ยี่โซล่าเซลล์

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดที่ จ.ลพบุรี

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริดที่ จ.ลำพูล

ติดตั้งระบบออฟกริด และระบบโซล่าปั๊ม ที่ไร่อ้อยเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรที่ จ.กาญจนบุรี

ติดตั้งระบบออนกริด 3Kw เพื่อลดค่าไฟช่วงกลางวันที่ย่านนวมินทร์ กทม.

บริษัทซันเนอร์ยี่เทคโยโลยีจำกัด ได้สั่งนำเข้าแผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อนำมาให้บริการลูกค้าที่ได้ให้เราไปติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทั่วทุกมุมของประเทศ

ติดตั้งระบบออนกริดที่ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้งระบบออฟกริดที่ สำนักสงฆ์ที่อยู่ห่างไกลจากไฟฟ้า

ติดตั้งระบบออนกริด 3Kw ที่ จังหวัดระยอง

ติดตั้งระบบออฟกริดที่ จ.กาฬสินธุ์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนป้ายไฟหน้าสำนักงาน บริษัท ที่ต้องการเปิดตลอด 24 ช.ม.

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฟถนน