ระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูก ประหยัดไฟทุกภาคส่วน

ระบบโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากนั้นยังทำให้สถานที่ที่อยู่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้สำหรับการดำรงชีวิตด้วย  นอกจากระบบโซล่าเซลล์ที่มีการติดตั้งกันตามบ้านเรือนแล้ว ยังนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วย Save Cost ได้เป็นอย่างมาก

ระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูก (Solar Cell System) โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ระบบโซลาร์รูฟท็อป Solar Roof Top system หรือ On Grid System คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะใช้แผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้า ระบบนี้สามารถขายไฟฟ้าคืนได้ แต่ต้องทำสัญญากับผู้ซื้อ ซึ่ง ก็คือ การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค
  2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด หรือ Off Grid Systemเป็นระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ (Off Solar grid connect system) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้กำเนิดไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งก็คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนั่นเอง ระบบออฟกริดจะแยกเดี่ยวออกมา ซึ่งสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยต้องทำการแยกย่อยลงไปอีกตามลักษณะของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับ และต้องเลือกโหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันที่ใช้ด้วย
  3. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด หรือ Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด คือ การนำเอาระบบ Off Grid และ On Grid มารวมกัน เพื่อช่วยลดการสูญเสีย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ จะป้อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้เลย ก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้าไปชาร์จในตัวแบตเตอรี่ เมื่อโหลดใช้งานน้อยลง จนทำให้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เหลือ ก็จะชาร์จเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ วิธีนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี

และทั้งหมดนี้ ก็คือ ความแตกต่างของระบบโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ประเภท แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ แพงไหม เราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าระบบโซล่าเซลล์ในแต่ละประเภท มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างไร

ระบบโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ประเภทนี้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • ระบบออนกริด

ข้อดี : ช่วยลดค่าไฟฟ้าหรือช่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี ยิ่งมีแผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก ก็ยิ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากในแต่ละเดือน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่มีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ต้องติดต่อกับการไฟฟ้า เพื่อสมัครทำสัญญาและยื่นเอกสาร และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคด้วย

ข้อเสีย : ในส่วนข้อเสีย หากไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ โซล่าเซลล์ยังคงจ่ายไฟปกติแต่ กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ จะหยุดทำงาน โดยไม่มีการจ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่กำลังซ่อมระบบไฟฟ้าอยู่ ซึ่งการใช้งานระบบนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเท่านั้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือค่าไฟในแต่ละเดือน ในขณะเดียวกันผู้ติดตั้งจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เสียไปแต่ละเดือน เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยการหากริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม

ระบบโซล่าเซลล์ ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  • ระบบออฟกริด

ข้อดี : คือ ไม่ต้องง้อไฟ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งระบบนี้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง

ข้อเสีย : ในส่วนข้อเสีย คือ ระบบนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใช้แบตเตอรี่ เพื่อเก็บไฟไว้สำรองและจะต้องมีการคำนวณการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพื่อใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

  • ระบบไฮบริด

ข้อดี : ระบบนี้สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนกริดและออฟกริด ซึ่งสามารถแปลงไฟฟ้าได้เองตามสถานการณ์ อีกทั้งยังช่วยรักษาความเสถียรของระบบไฟฟ้า และทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ

ข้อเสีย : ในส่วนข้อเสียอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ มีให้เลือกน้อยมาก และยังไม่เป็นที่ยอมรับจากการไฟฟ้า จึงไม่สามารถขนานไฟฟ้ากับกริดได้ และไม่สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน และจะต้องใช้อุปกรณ์มากมายกับระบบ Off Grid ซึ่งอาจทำให้โดยรวมแล้ว การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่า

และในส่วนคำถามที่ว่า ระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ แพงไหม หากจะพูดถึงต้นทุนหรืองบประมาณในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ หรือใช้ไฟฟ้ากับเครื่องไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน งบประมาณในการติดตั้งอาจมีงบประมาณที่ค่อนข้างสูง ตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น จำนวนแผง ขนาดโซล่าเซลล์ วัตต์ ฯลฯ

วิธีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

–          ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่าน LOA  (Line official Account) : @sunnergy

–          โทรติดต่อฝ่ายขาย / และหน้าร้าน ได้ที่ : 061-545-5353

–          การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ใช้ระยะเวลา 2 -3 วันทำการ และขึ้นอยู่กับขนาดสินค้า และระยะทางขนส่งปลายทาง และการให้บริการ จะมีทีมเซอร์วิสหลังการขาย คอยแจ้งเลขแทรคกิ้ง และแนะนำสินค้าหลังถึงมือลูกค้า