แผงโซล่าเซลล์ Semi flexible 250W

แผงโซล่าเซลล์ Semi flexible 250W