แผงโซล่าเซลล์ Semiflexible 140W

แผงโซล่าเซลล์ Semiflexible 140W