Tools (เครื่องมือช่าง) Plier #K2 – 2.5/4.0/6.0mm2

Tools (เครื่องมือช่าง) Plier #K2 – 2.5/4.0/6.0mm2

ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้เริ่มต้นใช้งานโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย คีมย้ำหัวข้อต่อ MC4 คีมปอกสายไฟ และ Spanner สำหรับคลายล็อค MC4 Connector พร้อมกระเป๋าผ้าเก็บอุปกรณ์ ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพกพา ไปใช้หน้างาน