เลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดีแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า โซล่าเซลล์มีประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้มากเลยทีเดียว วันนี้เรามีเทคนิคการเลือกแผงโซล่าเซลล์มาแนะนำ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โมโนคริสตัลไลน์ และโพลีคริสตัลไลน์ โดยแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 2 ประเภทนี้ทำมาจากสารกึ่งตัวนำซิลิคอน

1.แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์

ทำมาจากซิลิคอนบริสุทธิ์ สังเกตได้ง่ายๆ แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม แบบไม่มีมุมทั้งสี่มุม จุดเด่นคือมีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากซิลิคอนเกรดดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-20 % และมีอายุการใช้งานนานสุดเฉลี่ยน 25 ปี ขึ้นไป

2.แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ น่าสนใจและตอบโจทย์การใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ดี เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในอากาศร้อน สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิสูง แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์

ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

  •  ณ อุณหภูมิ 27 องศา แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 100w สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 88w/ชม. หรือผลิตฟ้าได้มากถึง 88 % ในขณะที่แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 100w เท่ากัน แต่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงแค่ 75% เท่านั้น หรือ 75w/ชม.
  •  ในทางตรงกันข้าม ณ อุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา เช่น ณ อุณหภูมิ 23 องศา แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 100w สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงแค่ 75% หรือ 75w/ชม. ในขณะที่แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 90w/ชม. หรือ 90% เลยทีเดียว

ส่วนคำถามที่ว่าเลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี กล่าวสรุปคือแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้แก่แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์และแผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพที่ดีในอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป หรือมีความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าผันแปรตามอุณหภูมิ

  • หากแผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า 25 องศา จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์
  • หากแผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์

จึงเป็นเหตุผลให้ประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นหรือเมืองหนาวทางทวีปยุโรป นิยมใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้นี้ในอากาศหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ ส่วนประเทศไทยของเรากับคำถามที่ว่าเลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี แนะนำให้ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์จะดีกว่าเพราะสามารพผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าในอุณหภูมิสูงนั่นเอง

นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถแบ่งเป็นแบบ Full Cell และ Half Cell ได้เช่นกัน โดยแบบ Half Cell นั้นจะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ มี 2 วงจรในแผงเดียว ทำให้มีความร้อนในแผงน้อย และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าแบบ Full Cell

Half Cell หรือ Half-cut cells คือ แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน มีทั้งแบบผลึกเดียว (แผงโมโน) และผลึกรวม (แผงโพลิ) แต่จะแตกต่างกันตรงที่เซลล์ภายในแผง ซึ่งทั่วๆไปเซลล์ที่อยู่ในแผงนั้นจะเป็นเซลล์เต็ม (Full Cell) แต่ Half-cut cells จะมีการตัดเซลล์เต็มนั้นออกเป็น 2 ส่วน

        โดยสามารถเทียบแผงโซล่าเซลล์ชนิดที่ผลิตจากซิลิกอนแบบเดียวกัน เช่น แผงโมโมแบบ Half Cut Cell กับแผงโมโนแบบ Full Cell  ซึ่งแผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell มีข้อดีกว่า แบบ Full Cell อยู่หลายข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็น

  • ค่าความต้านทานต่ำ
  • ความร้อนที่แผงต่ำ
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • สามารถผลิตกระไฟได้แม้มีแสงส่องแค่บางส่วนของแผง เนื่องจากมีแผงที่ผลิตได้ทั้งด้านบนและล่าง
  • สามารถผลิตกระไฟฟ้าได้มากกว่าแบบ Full Cell 

Thaisolarpanel จำหน่าย แผงโซล่าเซลล์ ราคาถูก