แนะวิธีติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้เชื่อว่าหลาย ๆ คนเมื่อได้เห็นแสงแดดที่ส่องสว่างแทบทุกภาคของประเทศไทยเป็นต้องทุกข์ใจเพราะมันช่างร้อน ทำร้ายผิว และคงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้ผ้าที่ตากแห้ง.. ซึ่งจริง ๆ แล้วแสงแดด หรือแสงที่มาจากพระอาทิตย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล เพียงแต่ต้องมีตัวช่วยอย่างแผงโซล่าเซลล์ แต่คนธรรมดาอย่างเราจะสามารถ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอง ได้หรือไม่ แล้วจะต้องทำด้วยวิธีใด วันนี้เรามีมาบอก ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าคนธรรมดาอย่างเรา ๆ สามารถ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอง ได้ ซึ่งวิธีการดังต่อไปนี้ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ เริ่มจาก

1. นำแผงโซล่าเซลล์ที่หาซื้อตามร้านที่จำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาบ้าน ดาดฟ้า หรือบนเสาที่ไม่มีอะไรมาบดบังได้ ซึ่งแผงโซลาเซลล์จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราต้องหันหน้าแผงรับแสงอาทิตย์โดยตรง นั่นคือ ให้หันไปทางทิศใต้ เนื่องจากดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และจะอ้อมไปทางทิศใต้ (จึงถือว่าเป็นทิศที่ดีที่สุด) โดยให้ทำมุมพอประมาณ อย่างถ้าอยู่ใน กทม. ให้แผงโซลาเซลล์เอียงประมาณ 13.5 องศา (แทบจะเป็นแนวนอน) หรือถ้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ให้แผงโซลาเซลล์สูงเชิดขึ้นมาเอียงประมาณ 18.4 องศา นอกจากนี้ หากเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กก็ให้ตั้งหน้าแผงหันเข้าหาแสงอาทิตย์ก็จะทำให้แผงโซลาเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

2. จากนั้นให้เราต่อสายไฟของแบตเตอรี่ที่เราได้เตรียมไว้จากขั้วลบ (-) เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบเหมือนกัน และในส่วนของขั้วบวก (+) ก็ให้เราทำการต่อแบตเตอร์รี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วบวกเหมือนกัน โดยตำแหน่งขั้วลบขั้วบวกของแบตเตอรี่จะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันเลย

3. ภายหลังจากที่เราต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องชาร์ตประจุแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็ให้เราต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นขั้วลบ (-) ไปยังเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วลบเช่นกัน และต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นขั้วบวก (+) ไปยังเครื่องชาร์ตประจุที่เป็นขั้วบวก ซึ่งตำแหน่งขั้วลบขั้วบวกที่ว่าจะอยู่ไล่ ๆ กันไปของแผงโซล่าเซลล์  

อย่างไรก็ตามยังมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยระบบออนกริด เป็นการเชื่อมต่อสายไฟภายในบ้าน แค่เราคำนวณการใช้ไฟในตอนกลางวันว่ากี่ยูนิต พร้อมเลือกขนาดอินเวอรเตอร์ที่เหมาะสมกับแผงโซล่าเซลล์ (ดูก่อนว่าแผงโซล่าเซลล์สูงสุดกี่ kW กี่ MPPT เพื่อวางแผนการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ว่าควรกี่ชุด) เท่านี้เราก็สามารถ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอง ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องง้อใครอีกด้วย

Thaisolarpanel