แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอ

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอ

 

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?

               แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอา โซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์ มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอ

           จึงเรียก โซล่าเซลล์ชนิดนี้ โค้งงอ หรือ thin film ซึ่งสารฉาบที่ว่านี้ก็มีด้วยกันหลายชนิด ชื่อเรียกของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางจึงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาใช้ ได้แก่ อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si),Cadmium telluride (CdTe),Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS) และ Organic photovoltaic cells (OPC)

            ด้านประสิทธิภาพของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางนั้น มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบ แต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ที่ใช้ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง โดยการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุให้มีที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบางโดยแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบางนี้จะสามารถนำไปติดกับพื้นผิวหลายๆประเภท โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบางจะมีชั้นของนิกเกิล (Ni) 300 นาโนเมตร และชั้น ซิลิกอนไดออกไซด์ / ซิลิกอน (Si / SiO2) เวเฟอร์  เคลือบผิวหน้าด้วยชั้นของโพลีเมอร์


ข้อดี

  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน
  • ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกว่า
  • ไม่มีปัญหาเรื่อง เมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้
  • ถ้าคุณมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง ก็เป็นทางเลือกที่ดี

ข้อเสีย

  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบอื่น
  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ
  • สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ
  • ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
  • การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน