แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 20W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 20W