แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 250W

   แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 250W