แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 260W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 260W