แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 310W

แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Poly-Crystalline ขนาด 310W