ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ MPPT ขนาด 20A 12/24V (WLS)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ MPPT ขนาด 20A 12/24V (WLS)

  1. ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบMPPT (ขนาด 10A/ 20A/ 30A/ 40A/ 45A/ 50A/ 60A)

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ แรงดัน input12V/24V/48V/ 96V/ 348V
1. เรามีให้เลื่อก รุ่นแรงดัน input ตั้งแต่ 12V/24V/ 48V
2. สินค้ามีมาตรฐาน CE and RoHS.
3. มีการทำงานแบบ MPPT function. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการควบคุมและประจุแบตเตอรี่

โซล่าชาร์จเจอร์ชนิด MPPT มีประสิทธิภาพและความสามารถในการควบคุมแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อประจุแบตเตอรี่ให้เต็มที่ตลอดเวลา เพื่อชดเชยในกรณีที่แสงแดดอ่อนๆ ในบางช่วง เมื่อเปรียบเทียบกับชาร์จเจอร์แบบอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าประมาณ 30 เปอร์เซนต์ในการชาร์จแบตเตอรี่้ด้วยแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีหลายปัจจัย เช่น ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ ความเข้มของแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพของตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และปัจจัยอื่น มาลดประสิทธิภาพในการทำงานจริง 10-30 เปอร์เซนต์ ดังนั้น MPPT Charge controller จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้งานในการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบโซล่าเซลล์เพื่อชดเชยการสูญเสียปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้