โซล่าชาร์จเจอร์ PWM

โซล่าชาร์จเจอร์ PWM

โซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์กรุงเทพ จัดส่งเร็วทั่วไทย  Hotline โทร 062-8800-125   064-949-5544  

โซล่าชาร์จเจอร์ โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ ชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งในระบบโซล่าเซลล์เพื่อทำหน้าควบคุมการชาร์จประจุแบตเตอรี่ที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ โซล่าชาร์จเจอร์ที่นำมาใช้ต่อในระบบโซล่าเซลล์มีด้วยกัน 2 แบบ

1. โซล่าชาร์จเจอร์แบบ PWM  pulse with modulation   ในการออกแบบโซล่าชาร์จเจอร์ แบบ PWM จะมีน้ำหนักเบา  การทำงานของ PWMโซล่าชาร์จเจอร์ มีส่วนทางด้านภาคอินพุทหรือด้านไฟเข้า คือรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน มาผ่านการบูทแรงดันหรือลดแรงดัน โดยผ่านวงจร Buck Boost เพื่อการประจุแบตเตอรี่ การจะเพิ่มหรือลดแรงดันในการประจุแบตเตอรี่จะมีตัวควบคุมที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานอยู่จะมีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าก่อนและหลังการปรจุแบตเตอรี่ นอกจากนี้ในการประจุแบตเตอรี่ก็จะมีการตรวจ อุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลในการประจุแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์ที่ออกแบบมาดีจะมี Function เหล่านี้อยู่ ส่วนทางด้านอินพุทก็เช่นกันก็จะมีการตรวจสอบกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วย CPU เช่นกัน นอกจากจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิและแสง ในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงงานผู้ผลิต

โซล่าชาร์จเจอร์ ซันเนอร์ยี่เทค

PWMโซล่าชาร์จเจอร์ จะมีทั้งแบบที่แสดงผลเป็นหน้าจอ LCD และแสดงผลแบบ LED โซล่าชาร์จเจอร์ที่แสดงผลเป็น LCD จะแสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้มาจากแผงโซล่าเซลล์ ณ ขณะนั้นเป็นเรียลไทม์ ทางด้านอินพุท ส่วนทางด้านเอาพุท ก็จะแสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการเพิ่มหรือลดจากการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว นอกจากนี้โซล่าชาร์จเจอร์ ยังต้องมีโซล่าชาร์จเจอร์ ต้องฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น

Reverse Polarity การป้องกันการต่อกลับขั้ว

Overload การป้องกันการใช้โหลดเกินกรณีที่เป็นโหลดไฟฟ้าชนิดดีซี DC สามารถต่อผ่านตัวควบคุมการชาร์จ โซล่าชาร์จเจอร์ได้โดยตรงซึ่งจะมีช่องสำหรับต่อโหลดชนิดดีซีไว้ให้

Lightning ตัวป้องกันฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เพราะปรากฎการณ์เหล่านี้จะทำให้มีแรงดันสูงวิ่งเข้ามาที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ ถ้าโซล่าชาร์จเจอร์ไม่ได้มีออกแบบติดมาจากโรงงาน ในการติดตั้งเราจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เข้าไปเพิ่มในระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกว่า surge protection device  SPD

Overtemperrature การป้องกันอุณภูมิสูงเกิน เช่น อุณหภูมิ ของแบตเตอรี่

Under voltage ป้องกันไม่ให้แรงดันของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป และแรงดันสูงเข้าสู่ระบบการชาร์จโซล่าเซลล์

 short circuit ป้องกันการลัดวงจร

Over-Charging  ป้องกันกระแสชาร์จเกินเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่

โซล่าชาร์จเจอร์ ซันเนอร์ยี่เทค

การต่อใช้งานโซล่าชาร์จเจอร์ PWM   ในการต่อโซล่าชาร์จเจอร์ ต้องทำการต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวโซล่าชาร์จเจอร์แล้วต่อแผงโซล่าเซลล์ แล้วตามด้วยโหลดหรือหลอดไฟดีซี

โซล่าชาร์จเจอร์ กรุงเทพโซล่าเซลล์

การต่อใช้งานโซล่าชาร์จเจอร์ที่มีฟังก์ชั่น USB เพื่อชาร์จโทรศัพท์ ต่อโหลดดีซี หรือหลอดไฟ

โซล่าชาร์จเจอร์ กรุงเทพโซล่าเซลล์

การต่อขนานโซล่าชาร์จเจอร์ ในกรณีเรามีแผงโซล่าเซลล์หลายแผงมาต่อขนานกัน

โซล่าชาร์จเจอร์ ซันเนอร์ยี่

โซล่าชาร์จเจอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  จะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์ แบบ   PWM หรือ MPPT ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  ถ้าต้องการชาร์จระบบให้เร็วหรือเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จในระบบโซล่าเซลล์ไฟถนนก็ต้องเลือกใช้โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT  เพราะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโซล่าชาร์จเจอร์แบบPWM โซล่าชาร์จเจอร์ไฟถนนจะนิยมออกแบบให้สามารถกันน้ำได้ ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน อุณหภูมิสูง ได้กว่า โซล่าชาร์จเจอร์ที่ในบ้านพักอาศัย หรือในร่ม เพราะไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ต้องติดตั้งไว้ในพื่นโล่งกวางแจ้ง ไม่มีร่มเงาบัง

โซล่าชาจ์เจอร์ไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์