ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 10A 12/24V with LED display (B)

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM ขนาด 10A 12/24V with LED display (B)