ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM DC Motor Speed Controller 10-55V 60A

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM DC Motor Speed Controller 10-55V 60A

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ แบบ PWM เครื่องควบคุมการประจุไฟจากแผงเข้าสู่มอเตอร์ ขนาด 60A 10-55V

ตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบPWM (ขนาด 10A/ 20A/ 30A/ 40A/ 45A/ 50A/ 60A)

เป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการทำงานด้วยซีพียูคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จโซล่าเซล ทำงานด้วยระบบ PWM (Pulse Width Mod) ป้องกันและรักษาการทำงานของแบตเตอรี่ แสดงสถานะการทำงานของแผงโซล่า เซลล์ สถานะของแบตเตอรี่ ไฟแบตเตอรี่เต็ม ไฟน้อยหรือไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด และตัดไฟอัตโนมัติในกรณีไฟหมดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหาย หรือใช้ไฟเกินกำลัง (over-charge/over-discharge protection)

 (Option) มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสงมืด และสามารถตั้งเวลาให้ปิดไฟอัตโนมัติได้ตามที่ต้องการ สำหรับกรณีใช้เป็นเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดไฟอัตโนมัติ